Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Zarządzenia 2021

Załączniki:
Pobierz plik (036.pdf)Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 maja 2021 roku[w sprawie ustalenia składu komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowie położonej w Filipówce]228 kB
Pobierz plik (035.pdf)Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 kwietnia[w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie]452 kB
Pobierz plik (034.pdf)Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 kwietnia 2021 roku[w sprawie zezwolenia na lokalizację oraz ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia wraz ze sterowaniem oraz stacji transformatorowych kontenerowych]1917 kB
Pobierz plik (033.pdf)Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 kwietnia 2021 roku [w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów na 2021 rok, wydzielonego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień]539 kB
Pobierz plik (032.pdf)Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 kwietnia 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]1203 kB
Pobierz plik (031.pdf)Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]218 kB
Pobierz plik (030.pdf)Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 kwietnia 2021 roku[w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Borowie]359 kB
Pobierz plik (029.pdf)Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 kwietnia 2021 roku[w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2021-2034]4781 kB
Pobierz plik (028.pdf)Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 kwietnia 2021 roku[w sprawie ustalenia formy sporządzania i przekazywania sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych]349 kB
Pobierz plik (027.pdf)Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 kwietnia 2021 roku[w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych]247 kB
Pobierz plik (026.pdf)Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 marca 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]469 kB
Pobierz plik (025.pdf)Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 marca 2021 roku[w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowie za 2020 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu fin. samorządowej instytycji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia]3560 kB
Pobierz plik (024.pdf)Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 25 marca 2021 roku[w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Wspieraj Seniora" na 2021 rok]159 kB
Pobierz plik (023.pdf)Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 marca 2021 roku[w sprawie przygotowania stanowiska kierowniania Wójta Gminy Borowie i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim]152 kB
Pobierz plik (022.pdf)Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 marca 2021 roku[w sprawie ustalenia składu komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowie połozonej w Brzuskowoli]45 kB
Pobierz plik (021.pdf)Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 marca 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]101 kB
Pobierz plik (020.pdf)Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 marca 2021 roku[w sprawie częściowego zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Borowie przy obsludze monitorów ekranowych]156 kB
Pobierz plik (019.pdf)Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 marca 2021 roku[w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu]107 kB
Pobierz plik (018.pdf)Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 marca 2021 roku[w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie]336 kB
Pobierz plik (017.pdf)Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 17 lutego 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]762 kB
Pobierz plik (016.pdf)Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 lutego 2021 roku[w sprawie Regulaminy udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Borowie oraz jednostakch samodzielnych Gminy]1361 kB
Pobierz plik (015.pdf)Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 lutego 2021 roku[w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach Komisji przeprowadzającej postępowania egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego]311 kB
Pobierz plik (014.pdf)Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 lutego 2021 r.[w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działki nr 90 we wsi Łopacianka]424 kB
Pobierz plik (013.pdf)Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 stycznia 2021 roku[w sprawie wyznaczenia Koordynatora Gminnego oraz Zespołu obsługi telefonicznej zgłoszeń szczepień i transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.]462 kB
Pobierz plik (012.pdf)Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 stycznia 2021 roku[w sprawie określenia kryteriów i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i publicznych innych form wychowania]159 kB
Pobierz plik (011.pdf)Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 stycznia 2021 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok]308 kB
Pobierz plik (010.pdf)Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 stycznia 2021 roku[w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin budynku położonego w miejscowości Gózd Nr 24, gmina Borowie]49 kB
Pobierz plik (009.pdf)Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 stycznia 2021 roku[w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 318/2 we wsi Filipówka]110 kB
Pobierz plik (008.pdf)Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 25 stycznia 2021 roku[w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Borowiu dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku]83 kB
Pobierz plik (007.pdf)Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 11 stycznia 2021 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Borowie w ramach którego zostanie wykonana sieć sanitarna i wodociągowa w miejscowości Borowie (część I i część II)]50 kB
Pobierz plik (006.pdf)Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 stycznia 2021 roku[w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borowie]158 kB
Pobierz plik (005.pdf)Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 stycznia 2021 roku[w sprawie zamiany nieruchomości położonych we wsi Słup Drugi]59 kB
Pobierz plik (004.pdf)Zarządzenia Nr 4/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 stycznia 2021 roku[w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok]350 kB
Pobierz plik (003.pdf)Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 stycznia 2021 roku[w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społczenej w Borowiu i udzielenia upoważnienia]46 kB
Pobierz plik (002.pdf)Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 stycznia 2021 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Borowie w ramach, którego zostanie wykonana sieć w miejscowościach Głosków, Wilchta (część I i część II)]50 kB
Pobierz plik (001.pdf)Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 stycznia 2021 roku[w sprawie określenia stałego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy]35 kB

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.