Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images//2021/drogaiwowe
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images//2021/drogagosciewiczwies
×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /autoinstalator/joomla1/images/2021/drogagosciewiczwies.

Inwestycje 2021

1. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Głoskowie ( zadanie realizowane w latach 2020 - 2021 ).

W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2020 - 2021 zostanie rozbudowany budynek Zespołu Szkół w Głoskowie w ramach którego powstaną: szatnia, sale edukacyjne, pomieszczenia biurowe i sanitariaty. Koszt całego zadania wynosi 775 384,25 zł w tym kwota 175 000 zł została sfinansowana w 2020 roku, w tym kwota 100 000 zł pochodziła ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głoskowie ( ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa).

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca - WODROL Lublin, z którym Gmina Borowie podpisała umowę na wykonanie robót. Koszt inwestycji wynosi 435 356,59 zł brutto.

Zadanie dofinansowane zostało środkami finansowymi z  Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, z którego Gmina Borowie otrzymała środki w kwocie 3 000 000 zł.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głoskowie ( ulica Szkolna i do niej ulice przyległe oraz we wsi Wilchta.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca - Firma BUDOKAN Łosice, z którą Gmina Borowie podpisała umowę na wykonanie robót. Koszt inwestycji wynosi brutto 798 160 zł.

 Zadanie dofinansowane zostało środkami finansowymi z  Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, z którego Gmina Borowie otrzymała środki w kwocie 3 000 000 zł.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borowiu na odcinku ul. Cicha - Szkolna.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca - Firma HYDROMIX Stara Huta, z którą Gmina Borowie podpisała umowę na wykonanie robót. Koszt inwestycji wynosi brutto 205 354,99 zł

 Zadanie dofinansowane zostało środkami finansowymi z  Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, z którego Gmina Borowie otrzymała środki w kwocie 3 000 000 zł.

5. Budowa sieci wodociągowej w Borowiu na odcinku ul. Cicha - Szkolna.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca - Firma HYDROMIX Stara Huta, z którą Gmina Borowie podpisała umowę na wykonanie robót.Koszt inwestycji wynosi brutto 66 470,64 zł.

 Zadanie dofinansowane zostało środkami finansowymi z  Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, z którego Gmina Borowie otrzymała środki w kwocie 3 000 000 zł.

6. Remont drogi gminnej w Słupie Drugim.

Remont zostanie wykonany na początku 2021 r. przy sprzyjających warunkach pogodowych, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót. Prace polegać będą na remoncie podłoża i położeniu nowej nawierzchni asfaltowej. Pomimo zakwalifikowania drogi do dofinansowania z funduszu kryzysowego (powodziówek) do chwili obecnej Wojewoda Mazowiecki nie przekazał środków finansowych, stąd środki zostały zabezpieczone w budżecie gminy.

7. Przebudowa drogi gminnej w Iwowem.

Samorząd gminy opracował projekt przebudowy drogi gminnej w Iwowem (przy strażnicy ) w ramach którego przewidziano położenie masy asfaltowej 2x4 cm o szerokości 5,0 mb z chodnikiem o szerokości 2,0 mb i wjazdami na posesje, odwodnieniem oraz kanałem technologicznym, o długości 1,7 km. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Dróg Lokalnych na 2021r.

{gallery}/2021/drogaiwowe{/gallery}

8. Remont drogi gminnej w Gościewiczu.

Remont dotyczy drogi gminnej przez wieś na odcinku od skrzyżowania do skrzyżowania przy lesie w kierunku wsi Łopacianka. Samorząd złożył wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok. Przewidziano środki w budżecie gminy z dochodów własnych ze sprzedaży mienia komunalnego .

{gallery}/2021/drogagosciewiczwies{/gallery}

9. Przebudowa drogi gminnej w Głoskowie, ul. Bajkowa.

Budowa drogi gminnej będzie realizowania po wcześniejszym wykonaniu kanalizacji sanitarnej w tej ulicy, a także otrzymaniu środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych , który jest w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

 10. Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borowie, ul. Biela - Jaźwiny (OSP).

11. Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią na odcinku Stara Brzuza - Gościewicz.

12. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Borowiu w ul. Spacerowa, ....

13. Budowa zbiornika retencyjnego w Borowiu etap I.

Od wielu lat Borowie zmaga się z problemem nadmiaru wody po opadach deszczu czy też zimowych roztopów. Istniejące dwa zbiorniki wodne są niewystarczające, a w przypadku rozerwania wałów może dojść do zalania okolicznych   budynków mieszkalnych. Stąd też podjęta została decyzja budowy zbiornika retencyjnego na gruntach położonych wzdłuż rzeki Borowianki od zbiornika nr 2 do ulicy Polnej. W ciągu trzech lat samorząd Gminy Borowie zakupił grunty o pow.  7,5 ha . Prace projektowe zostały zakończone.Poniższe zdjęcia przedstawiają tereny przeznaczone pod budowę zbiornika , którego powierzchnia lustra wody wynosić będzie 5,5 ha.

14. Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionce ( zadanie wieloletnie )

Inwestycja będzie realizowana na działce nr 79/2 zakupionej przy udziale środków funduszu sołeckiego w 2019 roku. Budowa będzie prowadzona w latach 2021 - 2022. Gmina posiada projekt budynku wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę .

15. Remont drogi gminnej w Brzuskowoli ( Trojanki ).

16. Budowa sieci wodociągowej w m. Wilchta.

17. Budowa drogi gminnej w Borowiu ( ul. Sasimowskiego do granicy wsi Oziemkówka w gm. Miastków Kościelny)

W 2020 roku rozpoczęto przygotowania do budowy ostatniego odcinka drogi gminnej - ulicy Sasimowskiego w Borowiu do granicy administracyjnej wsi Oziemkówka w gminie Miastków Kościelny. W tym celu wznowione zostały granice geodezyjne drogi, wykonano roboty ziemne wyrównujące teren. Następnie zostanie wykonana podbudowa piaskiem i żwirem a następnie położona zostanie 20 cm. podbudowa z tłucznia łamanego.

 18. Prace konserwacyjno - restauratorskie przy obrazie Trójcy Świętej wraz z Tabernakulum znajdującym się w ołtarzu głównym w zabytkowym budynku po byłym kościele w Borowiu.

19. Prace restauratorskie organów wraz z szafą i miechami w zabytkowym budynku po byłym kościele w Borowiu.

 

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.