Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Inwestycje 2020

1. Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w m. Dudka.

W dniu 4 czerwca 2020 r odbył się odbiór drogi w m. Dudka. Wykonawca P.B.H.U BRUK-TRANS Piotr Kowalczyk wykonał:

- jezdnię asfaltową o długości 1 349,0 m.b. i szer. 5,00 m.b.

-  chodnik na długości 1 333,0 m.b. i szerokości 2 m.b.

- pobocza o łącznej długości 1 349,0 m.b. i szer. 0,75 m.b.

- odwodnienie za pomocą rowów.

- oznakowanie według stałej organizacji ruchu.

Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane prace drogowe w ilości 60 miesięcy.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 2 304 592,62 zł

2. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie - ul. Biela

3. Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie

W dniu 22 czerwca została podpisana umowa z firma P.H.U. HYDROMIX Sebastian Piętka z siedzibą w miejscowości Stara Huta , która w ogłoszonym postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wymieniona Firma do dnia 30 października wybuduje wodociąg w miejscowości Głosków o łącznej długości 2 418,5 mb, oraz w miejscowościach Głosków – Wilchta o łącznej długości 1 311,00 mb. W ramach zadania zostanie wykonanych siedem przyłączy. Całkowity koszt inwestycji to kwota 507 193,71 zł.

4. Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie.

W dniu 12 marca 2020 r została podpisana umowa z firmą Zakład Budowy DOMEX Ryszard Nitka, która w latach 2020 -2021 wykona rozbudowę budynku szkolnego o dwie klasy lekcyjne, toaletę dla niepełnosprawnych , szatni i pomieszczeń dla P. Dyrektor i Sekretariatu. Koszt inwestycji wynosi 775 384,23 zł.

5. Budowa garażu OSP w Borowiu.

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie - zadanie wieloletnie 2015-2020. W roku 2020 zostanie zakończona budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Iwowe.

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd.

W dniu 1.06.2020 został wykonany odbiór końcowy inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Borowie w ramach której była wykonywana kanalizacja w miejscowościach Wilchta, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Jaźwiny, Gózd.

W ramach wymienionej inwestycji wykonawca P.H.U. HYDROMIX Sebastian Piętka – Stara Huta wykonał niżej wymieniony zakres prac sanitarnych:

Sieć kanalizacji sanitarnej:

PCV Ø 200 w ilości 1 473,64 m; kanał tłoczny Ø 90 w ilości 784,33 m. Wybudowanie dwóch pompowni ścieków i jednej przydomowej pompowni.

Przyłącza:

PCV Ø 160 mm w ilości 805,69 m, kanał tłoczny PE Ø 63 mm w ilości 320,80 m i wykonać 24 przyłącza gospodarstw domowych.

Koszt inwestycji: 573 231,87 zł

8. Remont dróg gminnych Nr-130112W oraz Nr-120113W w miejscowościach Stara Brzuza i Filipówka

W dniu 8 czerwca doszło do podpisania umowy na wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach Stara Brzuza i Filipówka. Konsorcjum: Lider – F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek Pogorzel, ul. Świerkowa 31 05-430 Celestynów, Partner – Przedsiębiorstwo Robót drogowych w Otwocku Sp. z o.o. Pogorzel, ul. Świerkowa 31, w imieniu którego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 15 maja 2020 r działa Lider Konsorcjum
tj. F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek Pogorzel, ul. Świerkowa 31 05-430 Celestynów, wykona prace drogowe polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 m i poboczy o szer. 0,75 m ,pierwszy odcinek drogi o długości 650 metrów w miejscowości Stara Brzuza tj. od drogi powiatowej w kierunku Gościewicza, natomiast drugi odcinek o długości 780 metrów w miejscowości Filipówka tj. od drogi powiatowej do centrum wsi, za kwotę 564 079,23 zł. 

 

Zadania realizowane z funduszu sołeckiego.

 
LP. Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji

 Plan wydatków

(w zł)

1 Borowie Zakup luster drogowych do montażu na ulicy Zielnej i Szkolnej 800
Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie (Biela) 34 121,08
Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu 3 000
2 Brzuskowola Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Brzuskowoli 7 600
Zakup materiałów do budowy altany przy świetlicy wiejskiej 4 573,78
Zakup sprzętu audio do świetlicy wiejskiej 1 000
Zakup sprzętu sportowego na boisko położone na gruntach gminnych (siatki do bramek, piłki) 1 000
3 Nowa Brzuza Wymiana pokrycia dachu na budynku strażnicy OSP 16 950,51
4 Stara Brzuza Ułożenie kostki brukowej wokół budynku świetlicy wiejskiej 13 717,90
5 Chromin Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chrominie 23 995,96
6. Dudka Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 1 000
Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej 16 613,62
7 Filipówka Remont pomieszczeń budynku OSP 16 001,85
Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu 700
8 Głosków Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP 36 760,65
9 Gościewicz Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej 15 914,42
10 Gózd Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej 12 764,69
11 Iwowe Zakup urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw przy PSP w Iwowem 20 000
Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych 6 000
Zakup zabawek do przedszkola i kl. 0 PSP w Iwowem 999,96
Doposażenie garażu OSP - zakup szafek na sprzęt OSP 4 000
12 Jaźwiny Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED 14 000
Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej 6 141,69
13 Kamionka Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED 13 000
Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu 1 961,21
14  Laliny  Zakup krzeseł i stołów do pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP 13 442,49
Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED 5 000
15 Łętów Zakup wyposażenia na plac zabaw 15 209,87
16 Łopacianka Remont świetlicy wiejskiej 17 323,51
17 Słup Drugi Zakup materiałów remontowych do oświetlenia ulicznego 3 842,23
Zakup gruntu z przeznaczeniem na plac zabaw w Słupie Drugim 10 000
18 Słup Pierwszy Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED 8 000
Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu 1 000
Remont świetlicy wiejskiej 8 862,28
19 Wilchta Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Wilchcie 10 265,00
Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED 9 586,58

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.