Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Inwestycje planowane do realizacji w 2018 roku

1. Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie. Koszt zadania 815 025,00 zł.

2. Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie. Koszt zadania 1 333 264,00 zł.

3. Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie. Koszt zadania 172 000,00 zł.

4.Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie. Koszt zadania 220 864,57 zł

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie. Zadanie wieloletnie. Ogólny koszt zadania 13 353 742,92 zł. Plan finansowania w 2018 roku wynosi 4 000 000,00zł.

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów. Zadanie wieloletnie. Ogólny koszt zadania 4 701 000,00zł. Plan finansowania w 2018 roku wynosi 1 845 000,00zł.

7. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Iwowe-Łopacianka. Planowany koszt zadania 150 000,00 zł.

8. Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie. Zadanie wieloletnie. Ogólny koszt zadania 1 133 004,94zł. Plan finansowania w 2018 roku wynosi 150 000,00 zł.

9. Budowa garażu OSP w Iwowem. Zadanie wieloletnie. Kosz zadania w 2018 roku wynosi 57 883,73zł.

 

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Lp.

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji

PLAN WYDATKÓW  (w zł)

 
 

1

BOROWIE

Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu

17 294,00

 

Zakup lamp LED do oświetlenia ulicznego w m. Borowie

15 132,38

 

2

BRZUSKOWOLA

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

2 519,98

 

Wykonanie podbudowy ziemnej placu przy świetlicy wiejskiej

10 000,00

 

3

NOWA BRZUZA

Remont budynku strażnicy OSP Nowa Brzuza

15 252,95

 

4

STARA BRZUZA

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

6 076,79

 

Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED w m. Stara Brzuza- zakup lamp

6 000,00

 

5

CHROMIN

Modernizacja budynku OSP w Chrominie

20 977,43

 

6

DUDKA

Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp

15 991,60

 

7

FILIPÓWKA

Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka

7 000,00

 

Remont gminnych dróg lokalnych (zakup kruszywa)

6 898,97

 

Remont gminnych dróg lokalnych (profilowanie)

800,00

 

8

GŁOSKÓW

Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp

32 241,72

 

9

GOŚCIEWICZ

Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej

10 000,00

 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

4 551,24

 

10

GÓZD

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

2 338,15

 

Remont drogi gminnej (zakup żwiru)

8 000,00

 

Remont drogi gminnej (profilowanie)

1 000,00

 

11

IWOWE

 Budowa garażu  OSP w Iwowem

7 883,73

 

Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (zakup kruszywa)

9 100,00

 

Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (profilowanie)

900,00

 

Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp

10 000,00

 

12

JAŹWINY

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

14 264,34

 

Wymiana drzwi wejściowych na salę w budynku świetlicy wiejskiej

3 500,00

 

13

KAMIONKA

Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w m. Kamionka

13 258,62

 

14

LALINY

Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP

17 062,63

 

15

ŁĘTÓW

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie

7 138,74

 

Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp

6 600,00

 

16

ŁOPACIANKA

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej

15 954,66

 

17

SŁUP DRUGI

Remont drogi gminnej przez wieś Słup Drugi (zakup kruszywa)

11 309,18

 

Remont drogi gminnej przez wieś Słup Drugi (profilowanie)

1 100,00

 

18

SŁUP PIERWSZY

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym

15 991,60

 

19

WILCHTA

Naprawa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Wilchcie

17 653,54

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.