Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 21 marzec 2018
Utworzono: 21 marzec 2018

Zapraszam na obrady XLII sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie XLII sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
  6. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
  7. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Szaniawska

Poprawiono: 15 marzec 2018
Utworzono: 15 marzec 2018

Poprawiono: 05 marzec 2018
Utworzono: 05 marzec 2018

Odliczamy czas do dwóch roztańczonych dni w Garwolinie. Taneczne Grand Prix Polski to druga co do wielkości po mistrzostwach Polski impreza taneczna w Polsce. Turniej pełen wrażeń odbędzie się w dniach 17-18 marca na hali CSiK w Garwolinie.