Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 15 grudzień 2017
Utworzono: 15 grudzień 2017

WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE LUB ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego w terminie od 29 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r. prowadzić będzie nabory wniosków na rozpoczęcie i rozwijanie działalności gospodarczej.

 O pomoc na rozpoczęcie działalności w wysokości 50 tysięcy złotych może ubiegać się pełnoletnia osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Garwolińskiego, nie podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, która w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej (w szczególności nie była wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Operacja musi zakładać podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i jej wykonywanie przez 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

 O pomoc na rozwinięcie działalności w wysokości maksymalnie 100 tysięcy złotych może ubiegać się pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, gdy miejsce oznaczone adresem pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajduje się na obszarze Powiatu Garwolińskiego. Wnioskodawcą może być również małe przedsiębiorstwo lub mikroprzedsiębiorstwo, którego siedziba lub oddział znajduje się na obszarze Powiatu Garwolińskiego. Podmiot, który stara się o pomoc musi w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywać działalność gospodarczą łącznie przez co najmniej 365 dni i nie otrzymał pomocy na podjęcie działalności gospodarczej lub minęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania takiej pomocy. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy (umowa o pracę) w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne  (nie dotyczy gdy wnioskowana kwota pomocy nie przekracza 25 tysięcy złotych) i utrzymanie utworzonych miejsc pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Zapraszamy na stronę internetową Stowarzyszenia gdzie znajdą Państwo ogłoszenia o naborach i informację na temat wymaganych dokumentów.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego

Al. Legionów 48, 08-400 Garwolin

Tel./fax. 25 682 16 13

www.lgd-garwolin.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

             

Poprawiono: 07 grudzień 2017
Utworzono: 07 grudzień 2017

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

dowod.uniwersalny.300x191

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby dowiedzieć jak można się przed tym ochronić zachęcamy do zapoznania się z zawartymi na tej stronie informacjami.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU - to kilkanascie tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

  1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
  2. Powiadomienie Policji - w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
  3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W zależności od tego, czy są już Państwo Klientami Banku, czy nie - istnieją dwie możliwości zastrzegania utraconych dokumentów w Systemie DZ:

Poprawiono: 05 grudzień 2017
Utworzono: 05 grudzień 2017

Poprawiono: 01 grudzień 2017
Utworzono: 01 grudzień 2017

Poprawiono: 01 grudzień 2017
Utworzono: 01 grudzień 2017

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.